مهارت ها و انگیزه – دکتر مجید کلاهدوزان


شیوه زندگی سالم برای جلوگیری از زردی و کم خونی

شهریور ۲۲ ، ۱۳۹۹

پوست

مهر ۱، ۱۳۹۹

برای ایجاد انگیزه برای کاهش وزن ، ابتدا باید خود را دوست داشته باشید و اکنون باید فکر کنید “چگونه می توانیم خود را دوست داشته باشیم؟”
“اگر خودتان را نمی خواهید ، هرگز انگیزه ای برای کاهش وزن پیدا نمی کنید!”

کلاس آنلاین مهارتها و انگیزه
سهشنبه ۲۵ شهریور
ساعت 9 شب
توسط گفتار دکتر کلاه بردار
برای جزئیات تماس بگیرید
09160358760
واتس اپ پیام ارسال می کند.

دیدگاهتان را بنویسید