مناطق ناخواسته برای تعمیر سنگ فرش افراد دارای معلولیت به دادگاه کشانده می شوند


دیدگاهتان را بنویسید