روز داروساز مبارک | داروسازی فوراتپ


تولدت مبارک زکریای رازی (دانشمند معروف ایرانی) ، نامی که همیشه ما را به یاد تلاش ها و تحقیقات خستگی ناپذیر همه داروسازان و محققان زحمت کش زن و مرد می اندازد و ما از جامعه داروسازان به خاطر تلاش های بزرگشان ، به ویژه در دوران کرونا تشکر می کنیم. بحران

دیدگاهتان را بنویسید