EPIC به نام ذینفع SMART Ride – Watermark


سازمان‌دهندگان SMART Ride برای نشان دادن قدردانی خود از حمایت EPIC، چکی به ارزش 60000 دلار در جشن توزیع چک در 9 ژانویه به Empath Partners in Care (EPIC) دادند. SMART Ride دومین دوچرخه سواری بزرگ و تنها در زمینه ایدز در کشور است که کل بودجه جمع آوری شده را به سازمان های خدماتی در سراسر فلوریدا اهدا می کند. گلن واینزیمر، بنیانگذار SMART Ride نیز اعلام کرد که EPIC به عنوان یک ذینفع برای SMART Ride 19 در ماه نوامبر خدمت خواهد کرد.

ادامه مطلب

رژیم لاغری سریع