90 درصد فعالیت های هسته ای مربوط به انسان است/ تولید رادیوداروها در ایران 2 تا 3 برابر می شود


90 درصد فعالیت های هسته ای مربوط به انسان است/ تولید رادیوداروها در ایران 2 تا 3 برابر می شود

قائم مقام سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه 90 درصد فعالیت هسته ای مربوط به انسان است، افزود: تا سال 1402 تولید رادیوداروها در ایران دو تا سه برابر خواهد شد و محدودیتی برای تولید این مواد نداریم. مواد.”


به گفته پمان شیرمردی در نشست سالروز شهادت مصطفی چمران و سالروز تشکیل بسیج، اهمیت تدوین سند جامع انرژی هسته ای در دانشگاه دامگان که بخشی از آن 10 هزار مگاوات انرژی هسته ای را تامین می کند، مورد توجه قرار گرفت. ، “او گفت.


پژمان شیرمرد با بیان اینکه سازمان انرژی اتمی سند راهبردی جامعی را برای 20 سال آینده تهیه کرده است، تاکید کرد: تمرکز این سند بر اجرای متوازن و ارتقای فعالیت های کلیدی است.


وی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های سند جامع راهبردی سازمان انرژی اتمی تقویت نیروگاه های هسته ای است.


قائم مقام سازمان ملی انرژی اتمی از وجود 300 هزار کیت خبر داد و افزود: با این کیت ها می توانیم علاوه بر تامین نیاز داخلی در بحث تشعشعات صادرکننده باشیم؛ هیچ محدودیتی برای تولید این مواد وجود ندارد.


شیرمردی با اشاره به اینکه 90 درصد فعالیت هسته ای مربوط به انسان است، افزود: بدون رادیوداروها مردم دچار مشکل می شوند و در این راستا کارشناسان و محققان تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا در بحث تولید، نیاز کشور به خارجی ها تامین شود و صادرکننده باشند. “


وی با اشاره به گزارشی مبنی بر عدم دخالت ایران در سازمان انرژی اتمی، گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال انرژی هسته ای صلح آمیز است و ما غیر از این را باور نداریم.


انتهای پست/