9.5 میلیون مترمکعب به ذخایر آب تهران اضافه شد


9.5 میلیون مترمکعب به ذخایر آب تهران اضافه شد

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آب و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران تاکید کرد: سیل اخیر ذخایر آبی استان تهران را حدود 9.5 میلیون مترمکعب افزایش داده است.


به گزارش ایلنا، محمد شهریاری با اعلام اینکه سیل اخیر حدود 9.5 میلیون مترمکعب به ذخایر آبی استان تهران افزوده است، گفت: خوشبختانه از هفته گذشته سامانه بارشی در استان تهران مستقر شده که میزان آب سرازیر شده به مخازن سدها که آب استان را تامین می کند افزایش یافته است. تهران تا حدودی بهتر شد.


وی با بیان اینکه از 14 مرداد لغایت 17 مردادماه تقریباً 23.3 میلی متر باران در استان باریده است، گفت: این شاخص نسبت به زمان مشابه سال گذشته و میانگین بلندمدت افزایش چشمگیری داشته است.

مدیر دفتر بهره برداری تاسیسات آب و برق شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به میزان بارندگی 203.4 میلی متری از ابتدای سال آبی تاکنون، اظهار کرد: این رقم در مقایسه با میانگین بلند مدت 273.5 میلی متری 25.6 میلی متر است. درصد بارندگی در استان کاهش یافته است تهران است.

شهریاری در خصوص وضعیت مخازن سدهای تامین کننده آب استان تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر مخازن پنج سد آبرسانی استان تهران 565 میلیون مترمکعب آب ذخیره می کنند که در همان روز 681 میلیون مترمکعب آب بود. سال گذشته

وی ادامه داد: ورودی آب به مخازن سدهای استان تهران نیز نسبت به مردادماه گذشته افزایش خوبی داشته است به طوری که حجم تزریق شده در هفت روز اول مرداد سال گذشته 11.8 میلیون مترمکعب بوده است. ، اما این حجم در هفت روز اول مرداد بود که امسال با 77 درصد افزایش به 21 میلیون مترمکعب رسید.

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری نیروگاه آب و برق شرکت آب منطقه ای تهران با بیان اینکه بارندگی ها و سیلاب های چند روز اخیر بیشترین تاثیر را بر سد ماملو داشته است، گفت: وضعیت ذخیره آب این سد 5.5 میلیون بهبود یافته است. متر مکعب. همچنین با بارندگی های اخیر میزان ذخیره سدهای لار 1.6 میلیون مترمکعب، لتجانا یک میلیون مترمکعب، طالقان یک میلیون و 200 هزار مترمکعب و امیرکبیر کمتر از یک میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

شهریاری با بیان اینکه بارندگی ها و سیلاب های اخیر در مجموع 9.5 میلیون مترمکعب ذخایر آبی استان را افزایش داده است، گفت: با توجه به کاهش بارندگی ها و سرازیر شدن منابع آب به سدها طی دو سال گذشته، با متوالی مواجه بوده ایم. خشکسالی، از ساکنان می خواهیم مدیریت مصرف و صرفه جویی را در نظر داشته باشند.


انتهای پست/