70 درصد سرمایه کشور در استان تهران/نیازمند مشارکت بانک ها در اجرای پروژه های مهم استان است.


70 درصد سرمایه کشور در استان تهران/نیازمند مشارکت بانک ها در اجرای پروژه های مهم استان است.

استاندار تهران گفت: استان تهران 70 درصد سرمایه و ثروت کشور را در اختیار دارد اما شایسته است از این ظرفیت به نفع استان تهران استفاده شود.


به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران؛ شورای هماهنگی بانک تهران به ریاست محسن منصوری، استاندار تهران و با حضور حشمت الله عسگری، معاون اقتصادی، محسن نایبی، معاون امنیتی و انتظامی و رئیس کل بانک های استان تهران تشکیل شد.


منصوری با اشاره به نقش مهم بانک ها در تامین مالی گفت: یکی از ابزارهای مهم اداره و اداره دولتی، سیستم های تامین مالی، منابع سرمایه و تجهیزاتی است که در قالب بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری وابسته به بانک ها نمود پیدا می کند.

وی ادامه داد: استان تهران 70 درصد سرمایه و ثروت کشور را در اختیار دارد اما استفاده از این ظرفیت به نفع استان تهران قابل تامل و قابل بحث است.

استاندار تهران با اشاره به اهمیت محوری این جلسه گفت: طرح ها و پروژه های تخصصی استان تهران در قالب احکام بودجه ای مانند تبصره 16 و 18 مربوط به بانک هایی است که بانک ها به دلیل مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، مجبور به تامین مالی آنها هستند. حوزه. و با توجه به اینکه سال مالی تا پایان تیرماه است، تاکید شد که بانک ها باید این روند را تسریع کنند.

منصوری سپس گفت: با توجه به تمرکز سرمایه انسانی در دست بانک‌ها، از آنها خواسته شده است که به عنوان سرمایه‌گذار و تامین‌کننده در پروژه‌های مهم و بزرگ استان تهران وارد شوند، مانند تامین ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران، بانک‌ها می‌توانند اتوبوس اجاره کنند. به شهرداری ها و یا نقش جدی تری در پروژه هایی که بعد ملی دارند ایفا کنند.

وی ادامه داد: موضوع مهم دیگر مسئولیت اجتماعی بانک ها است که در ارتباط با راه اندازی دبیرخانه مسئولیت اجتماعی در استان تهران مقرر شد فهرست نیازها تهیه و در اختیار بانک ها قرار گیرد.


انتهای پست/