رفاه شکوفا می شود

Wellness blooms at retail

بر اساس گزارش مشترک FICCI و PwC ، بخش سلامت و تندرستی تا سال 2015 به عنوان صنعت 1 میلیون روپیه تبلیغ می شود. و در حالی که این صنعت هنوز در مراحل اولیه خود است ، به نظر می رسد پتانسیل بالایی دارد. کارشناسان صنعت برای خواندن آنچه آنها در مورد این صنعت و … ادامه