16 صندوق بازنشستگی غیرقانونی است


16 صندوق بازنشستگی غیرقانونی است

نماینده روزنیش در مجلس با بیان اینکه 16 صندوق بازنشستگی قانون ندارند، اظهار داشت: برای قانونی شدن صندوق ها از رئیس مجلس و دولت می خواهیم طرح و لایحه ای ارائه کنند که همه صندوق های بازنشستگی به آن عمل کنند. همان قانون


به گزارش ایلنا، حسن لطفی امروز (یکشنبه 18 مردادماه) در جلسه علنی شورای اسلامی شهر گفت: 18 صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد که از این تعداد تنها دو صندوق دارای قانون و 16 صندوق فاقد قانون هستند.


نماینده مردم روزن و درگزین در شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل عدم وجود قانون، صندوق ها دچار بحران شده است، برای قانونی شدن اعتبارات از رئیس صائمه و دولت می خواهیم طرحی ارائه کنند. و لایحه ای برای اینکه همه صندوق های بازنشستگی قانونی برای پیروی داشته باشند.


انتهای پست/