142 دانش آموز قزوینی در دو جشنواره کشوری حائز رتبه شدند


142 دانش آموز قزوینی در دو جشنواره کشوری حائز رتبه شدند

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: 142 هنرآموز استان قزوین در چهلمین دوره جشنواره فرهنگ و هنر فردا و سومین دوره کانون های فرهنگی تربیتی حائز رتبه شدند.


به گزارش ایلنا، نقی سیاهکالی مرادی با اشاره به نتایج جشنواره فرهنگ و هنر فردا اظهار کرد: از نظر شاخص های کمی و کیفی در این مدت بهبود چشمگیری در رتبه ها مشاهده کردیم و 40 مقام اول، 12 مقام دوم. رتبه ها، 51 مقام سوم، 5 مقام پنجم و 33 رتبه برگزیده کشوری حاصل تلاش دانش آموزان استان در این جشنواره بود.


مدیر کل آموزش و پرورش استان کزوین با اشاره به حضور ارزشمند و مقتدرانه 2 گروه سرود و اجرای صحنه در رتبه اول کشوری و همچنین 2 گروه سرود و نمایش عروسکی در رتبه سوم کشوری خاطرنشان کرد: . : توجه به کار گروهی و خلق آثار فاخر یکی از اهداف سند است تحول بنیادین آموزش و پرورش به ویژه تربیت زیبایی شناسی و هنری است. موفقیت استان در کسب رتبه در رشته های گروهی حاصل دستیابی به این هدف در اجرای سند تحول بنیادین است.


با اشاره به نتایج همزمان سومین دوره فرهنگی هنری کانون و کسب مجموعاً 142 رتبه، به ویژه حضور چهار گروه هنرهای آوازی و نمایشی در بین گروه های پیشرو کشور به ویژه سرودهای گروهی بعد از دهم. تعطیلات سال نشان دهنده پیشرفت جدی استان در عرصه فرهنگ و هنر است.


انتهای پست/