۱۶۳ مددجوی آزاد شده زندان رجا شهر به آغوش خانواده بازگشتند


۱۶۳ مددجوی آزاد شده زندان رجا شهر به آغوش خانواده بازگشتند

اداره اجرای احکام زندان رای شهر در راستای سیاست قضایی مبنی بر کاهش تعداد زندانیان در آستانه حبس از ابتدای سال جاری تاکنون با پیگیری و رفع مشکلات حقوقی مددجویان، 163 نفر از آنان را آزاد کرده است.


به گزارش ایلنا، رئیس زندان رجایی شهرا گفت: کارشناسان نیروی انتظامی در راستای نهادینه کردن سیاست های قضایی در کاهش و آزادی جرایم و رفع مشکلات، توانسته اند با رعایت قانون و حمایت از حقوق شهروندی اقدام موثری انجام دهند. از خانواده های مددجویان.” بگیرید.


عزیزی همچنین افزود: نظارت مستمر اداره مکاتبات اجرای احکام حبس از سوی مراجع قضایی در ارتباط با اعزام مددجویان ذیربط منجر به محول شدن مسئولیت آنها شده است.


وی از مزایای حضور مسئولان و ملاقات با مددجویان، شناسایی زندانیان بدهکار و پیگیری پرونده برای جلب رضایت شکات از طریق پرداخت بدهی یاد کرد.


رئیس زندان رجا شهرا تعامل با دستگاه قضایی و حضور مستمر قضات در زندان ها و دیدار با مددجویان را از دیگر راهکارهای کلیدی برای کاهش هدفمند مجرمان عنوان کرد.


از ابتدای سال جاری تاکنون 163 زندانی با استفاده از ظرفیت های قانونی شامل وثیقه، مرخصی منتهی به آزادی، رضایت متقاضی، ختم حبس، آزادی مشروط، وثیقه و آزادی به آغوش خانواده خود بازگشته اند.


انتهای پیام/