یک میلیارد بدهی تامین اجتماعی به داروخانه پرداخت شد


یک میلیارد بدهی تامین اجتماعی به داروخانه پرداخت شد

پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع مطالبات تامین اجتماعی برخی داروخانه ها، بدهی میلیاردی به یک داروخانه تهرانی پرداخت شد.


به گزارش ایلنا، هفته گذشته اشکان میرمحمدی، بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر روند پیشرفت و اجرای طرح «درواریار» از سه داروخانه شامل «29 فروردین، مشوری، متخصص بیمار و داروخانه های فوق تخصصی “خاص دکتر. رسول نظری فرد».


وی در این بازدیدها با موسس و مسئولین فنی این داروخانه ها گفتگو کرد و با مطالعه سیستم دارویی این داروخانه از نقاط قوت و ضعف آن آگاه شد و برخی از داروخانه ها در جریان قرار گرفتند.

در حالی که یک هفته از بازدید بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور می گذرد، طی مکاتبات این سازمان با تامین اجتماعی، تمامی ادعاهای 29 داروخانه فرودین مشخص شد. سال گذشته 623 میلیارد و 829 میلیون و 404 هزار ریال و از آبان ماه مابقی سال گذشته پرداخت شد.


انتهای پست/