یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) به شبکه بهداشت می آید


یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) به شبکه بهداشت می آید

امروزه برنامه سلامت مثبت شبکه بهداشت توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه…(عج) استادیار و دانشیار ایمونولوژی پزشکی جعفر سلیمیان هدایت می شود.


به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه سلامت، برنامه سلامت مثبت امروز شبکه سلامت به سرپرستی استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه (عج) و دانشیار ایمونولوژی پزشکی جعفر سلیمیان برگزار می شود. با توجه به افزایش شیوع ویروس کرونا طی روزهای اخیر در کشور و نیاز به دوز تقویتی واکسیناسیون، این موضوع در برنامه سلامت مثبت در حال بررسی است.


لازم به ذکر است دکتر سلیمیان مدیر علمی پروژه واکسن پروتئین نوترکیب نورا است. مطالعات نشان می دهد افرادی که دوز تقویت کننده دریافت می کنند بسیار کمتر از افراد واکسینه نشده بیمار می شوند و اگر بیمار شوند، تعداد روزهایی که در بیمارستان می گذرانند به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و به ندرت می میرند. .


انتهای پیام/