گلایه وزیر راه و شهرسازی از کمبود اعتبار برای طرح نهضت ملی مسکن


گلایه وزیر راه و شهرسازی از کمبود اعتبار برای طرح نهضت ملی مسکن

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در حال حاضر تقریبا یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور در حال ساخت است.


به گزارش ایلنا، رستم قاسمی در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی با رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی که در رابطه با بررسی آخرین ابزارهای مالی برگزار شد، گفت: مسکن. قانون جهش تولید به عنوان فردی که بیشتر از من دارم، 30 سال است که در صنعت ساخت و ساز فعالیت می کنم و هیچ شکی در مورد پتانسیل ساخت چهار میلیون واحد مسکونی با توجه به فضای موجود ندارم.


وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر حدود یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور در دست ساخت داریم، گفت: اختیار داریم و این در حالی است که به ما زمین اختصاص نیافته است، در حالی که تقریبا 1.400.000 واحد زمین راه و شهرسازی در حوزه شهرسازی تغییر و به شهرها اضافه می شود.


وی ادامه داد: رئیس جمهور روز گذشته نیز در جلسه وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد که موضوع 3 میلیون زمین شهری نهضت ملی ساختمان تا شهریور ماه به اتمام برسد.


قاسمی با اشاره به وضعیت تامین منابع مالی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: منابع مالی مهم ترین عامل تعیین کننده طرح نهضت ملی مسکن است و در صورت تامین نشدن منابع مالی لازم، این طرح انجام می شود. اجرا نشود. باید اجرا شود.


وزیر راه و شهرسازی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن خاطرنشان کرد: در این قانون باید 20 درصد وجوه تسهیلات بانکی به حوزه مسکن پرداخت شود و بر اساس این موارد مصوب، خودمان را توسعه دادیم. . خطوط اجرایی در صورت تغییر مبلغ، تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده پس از چهار سال نیز تغییر کند و سرعت قطار ساخت مسکن که قانون تعیین کرده است افزایش یابد. کاهش.


وی افزود: در آینده باید مشخص شود که تا چه حد می توان منابع مالی را تامین کرد تا بتوانیم برنامه ریزی درستی برای ساخت و ساز داشته باشیم زیرا اگر در میانه ساخت بلوک ها با مشکل مواجه شویم، مشکل بزرگی است. بوجود خواهد آمد. .


به گفته وزیر راه و شهرسازی، اگر قرار است مبالغ مصوب در قانون جهش تولید مسکن از نظر مالی تغییر کند، تعداد واحدهای دولتی برای ساخت نیز باید تغییر کند. در غیر این صورت ممکن است چندین واحد تا 70 تا 80 درصد ساخته شود اما به دلیل کمبود منابع مالی ناتمام بماند.


قاسمی با اشاره به محدودیت امکانات مالی برخی از متقاضیان مسکن، تاکید کرد: رئیس جمهور روز گذشته با توجه به دغدغه های حوزه مسکن و اجرای قانون در وزارت راه و شهرسازی در جلسه ای حاضر شد. جهشی در تولید مسکن، و او تلاش زیادی برای تحقق آن انجام داد. این در حالی است که تا امروز حتی یک ریال آنطور که قانون مقرر کرده است برای نهضت ملی مسکن دریافت نکرده ایم.


وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت پرداخت های مسکونی گفت: در این زمینه برخی از بانک ها مانند بانک مسکن همکاری کرده و در هر زمان و ساعتی مبالغ مورد نظر را پرداخت می کنند اما سایر بانک ها به تعهدات خود در این زمینه عمل نمی کنند. پرداخت مسکن خدمات بانکی باید به طور مساوی، به موقع و طبق قانون پرداخت شود.


وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور در جلسه روز گذشته وزارت راه و شهرسازی تصمیمات افتتاحیه تامین منابع مالی را اتخاذ کرد، تصریح کرد: از چهار میلیون واحد مسکونی که قرار است بر اساس طرح نهضت ملی مسکن ساخته شود. , 800000. واحدهای مسکونی در روستاها واقع شده است که مشخص شده ساکنان آن مناطق نمی توانند برای یک شی با سود 18 درصد پرداخت کنند، بنابراین باید روشی برای پرداخت یک شی با سود 5 درصد ایجاد شود تا مردم دارای سود 18 درصدی باشند. حق پرداخت آن در حال حاضر ساخت 200 هزار واحد مسکونی در روستاها آغاز شده است که 180 هزار واحد آن در مرحله خوبی است.


انتهای پست/