کیفیت هوای قابل قبول تهران در 24 ساعت گذشته


کیفیت هوای قابل قبول تهران در 24 ساعت گذشته

شاخص کیفیت هوا در 24 ساعت گذشته 78 و کیفیت هوای تهران در حد قابل قبولی بود.


به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در 24 ساعت گذشته 78 و کیفیت هوای تهران در حد قابل قبولی بود.


همچنین در 48 ساعت گذشته این شاخص 88 و کیفیت هوا در تهران بود.


از ابتدای سال تنها دو روز هوای پاک در تهران وجود دارد و بیشتر روزهای تهران آلوده و قابل قبول بوده است.انتهای پیام/