کیفیت قطعات یدکی سایپا قبل از توزیع بررسی می شود


کیفیت قطعات یدکی سایپا قبل از توزیع بررسی می شود

معاون مهندسی و کیفیت سایپایدک گفت: در سازمان خدمات پس از فروش سایپا کیفیت قطعات یدکی توسط شرکت های خودروسازی مادر و تامین کنندگان مورد تایید تضمین و ارائه می شود، بنابراین این قطعات تحت فرآیند کنترل کیفی قرار می گیرند و قطعات بسته طبقه بندی اصلی به شبکه تحویل داده می شود.


به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سایپا، سیروانس زبیری گفت: به دلیل وجود قطعات تقلبی و غیراستاندارد در بازار قبل از تحویل قطعات، کیفیت قطعات یدکی قابل استفاده در شبکه نمایندگی ها و نمایندگی های فروش را دارد. ، فرآیند کنترل نمونه آزمایشات آزمایشگاهی و عملکردی مطابق با دستورالعمل های سازمانی و استانداردهای مربوطه انجام می شود و فرآیند تولید سازندگان نیز برای اطمینان از یکنواختی کیفیت قطعات تولیدی ارزیابی می شود.


وی ادامه داد: فرآیند کنترل کیفی محموله های لوازم یدکی نیز در مبادی ورودی به انبارهای سایپایدک طبق طرح کنترلی توسط بازرسان کیفی بازرسی می شود و در صورت مشاهده هرگونه عدم رعایت، ارسال رد می شود. نمایندگی تعمیرات و فروش قطعات سایپایدک، بازخورد مصرف کلیه قطعات یدکی در شبکه خدمات مانیتورینگ و بر این اساس اقدامات لازم انجام می شود.


زبیری افزود: در خصوص قطعات بدنه با توجه به وجود قطعات مختلف و غیر استاندارد در بازار و حساسیت لازم به کیفیت بالای قطعات بدنه، تامین قطعات کلیدی از طریق شرکت های تولیدی و شرکت مادر با ارسال روکش های استاندارد به شبکه توزیع خودروسازان


معاون مهندسی و کیفیت سایپایدک نیز در خصوص رضایت شبکه نمایندگی ها از کیفیت قطعات یدکی گفت: کنترل های لازم در این زمینه در حال انجام است.


وی گفت: با توجه به کنترل قطعات، استانداردهای لازم برای کیفیت قطعات یدکی ارائه شده توسط سایپایدک در نمایندگی ها و نمایندگی های فروش وجود دارد.


انتهای پست/