کیفرخواست اعضای باند موریانه های جنگلی هیرکانی در استان گلستان صادر شد


کیفرخواست اعضای باند موریانه های جنگلی هیرکانی در استان گلستان صادر شد

کردکوی رئیس دادگاه استان گلستان از صدور کیفرخواست ۲۱ نفر از اعضای باند موریانه جنگل هیرکانی در دادسرا خبر داد.


به گزارش ایلنا، حیدر آسیابی کردکوی در دادگاه از صدور کیفرخواست ۲۱ نفر از اعضای باند موریانه های جنگلی هیرکانی خبر داد.


وی گفت: 21 نفر از اعضای این باند شامل تعدادی از اهالی محل، کارگران منابع طبیعی و افرادی که الوارهای اره شده را از خارج از استان خریداری می کردند به اتهام قاچاق سازمان یافته الوار جنگلی متهم شدند.


رئیس دادگاه های استان گلستان تصریح کرد: دادستان کردکوی در کیفرخواست خود علاوه بر مجازات اشد محرومیت از آزادی و جزای نقدی درخواست مجازات تکمیلی کرده است.


آسیابی ادامه داد: تحقیقات از چند تن دیگر از اعضای این باند در مراحل پایانی است و به زودی در این باره تصمیم گیری خواهد شد.


حیدر آسیابی افزود: اعضای این باند بیش از یک سال است که با همکاری چند تن از ماموران منابع طبیعی درختان جنگل را قطع و پس از ذخیره سازی در مکانی با کامیون از استان خارج می کنند.


رئیس کل دادگستری گلستان هفته گذشته از اقدامات سریع و بازدارنده برای جلوگیری از قاچاق چوب در استان خبر داد و گفت: پرونده های مربوط به قاچاق چوب در دو دادگاه، دادسرا و نهادهای کیفری به مدت یک ماه صادر شود و در صورت مختومه نشدن پرونده ظرف مدت یک ماه صادر شود. در این مدت، دلیل باید به صورت کتبی ذکر شود.انتهای پست/