کمک به مردم وظیفه همه خدمتگزاران است


کمک به مردم وظیفه همه خدمتگزاران است

نماینده شورای نگهبان تاکید کرد: کمک به مردم، پیشگیری و تلاش برای کاهش پیامدهای مادی و معنوی این بلایا وظیفه همه سربازان است.


به گزارش ایلنا، هادی طحان نظیف در توییتر خود درگذشت چند تن از هموطنانش در سیل اخیر را تسلیت گفت و نوشت:طحنازیف: کمک به مردم وظیفه همه بندگان استکمک به مردم، پیشگیری و تلاش برای کاهش پیامدهای مادی و معنوی این بلایا وظیفه همه خدمتگزاران است.


انتهای پست/