کفش و کفش خبرگزاری ایلنا


از زمانی که خیابان باغ سپه سالار به محلی برای فروش کفش زنانه تبدیل شد. خانه ها و آپارتمان های قجری و همچنین طبقات بالای راهروهای باغ سپه سالار نیز به کارگاه کفش تبدیل شد. کارگاه هایی که اغلب با فضاهای کوچک و در برخی موارد نامناسب هستند که کفاشیان از نوجوانی تا پیری در آن کار می کنند تا کار خود را به نمایندگی از کارفرما بفروشند. اما این کار بسیار سخت هر روز بالا و پایین می شود و عوامل درآمدی از امنیت گرفته تا مواد اولیه را تحت تأثیر قرار می دهد. درآمد پایین، بیمه نشدن کارگران برخی کارگاه ها در برابر حوادث و واردات بی رویه محصولات بی کیفیت چینی و نیز نوسانات بازار ارز، منجر به کمبود مواد اولیه کفش و گرانی و گاه کوتاه مدت می شود. بیکاری، لیست های طولانی هستند. کفش های ایرانی همیشه با آن روبرو هستند. این در حالی است که کارگران این صنف با علاقه ای که به کار خود دارند، همچنان مشغول فروش کفش های ایرانی هستند که از کفش های بی کیفیت چینی بهتر است.

عکاس: آرش اربابی

۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۴:۴۴: ۱۷

کد پیام:
1242431