کشف انباشته و تحویل 78000 لاستیک


کشف انباشته و تحویل 78000 لاستیک

مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق به کشف 78 هزار حلقه لاستیک و لاستیک سنگین و امتناع از عرضه و تحویل خارج از شبکه شد.


به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز دفاعی این وزارتخانه توانسته عواملی را کشف کند که 78 هزار تن لاستیک سنگین و سنگین به ارزش 102 میلیارد تن را کتمان کرده و از عرضه و عرضه آن خودداری کرده است.


کلیه موارد با دستور کتبی مرکز حراست با مراجعه به انبارها مورد بررسی قرار گرفت و مواد پرونده ضبط و تهیه گردید.


همچنین مرکز پدافند وزارت صمت توانسته است ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر نفت، ۱۶۰ میلیارد لیتر موتور، ۶۷ هزار و ۲۳۱ حلقه لاستیک سواری و ۱۰ هزار و ۱۳۷ حلقه لاستیک سنگین به ارزش ۱۰۱ میلیارد تن از شبکه ذخیره و تامین کند.


لازم به ذکر است که این بازرسی ها مطابق ماه های 18 و 5 قانون تعزیرات حکومتی انجام شده است.


انتهای پیام/