کشاورزان آبزی پروری متاثر از سیل تجهیزات ارزان قیمت دریافت می کنند


کشاورزان آبزی پروری متاثر از سیل تجهیزات ارزان قیمت دریافت می کنند

رئیس سازمان شیلات کشور گفت: در راستای حمایت از مزارع پرورش ماهی آسیب دیده از سیل هزینه تجهیزات ارزان قیمت پرداخت می شود.


به گزارش ایلنا، سید حسین حسین در بازدید از مزارع پرورش ماهی آسیب دیده سیل با اشاره به اینکه اگر خواهان تغییر در تولید هستیم باید بر افزایش بهره وری تمرکز کنیم، خاطرنشان کرد: برای افزایش بهره وری استفاده از فناوری های روز و صنعتی ضروری است. بهره وری و برای دستیابی به این امر باید زیرساخت ها ایجاد شود.


رئیس سازمان شیلات کشور گفت: استفاده از اماکن آبی، پایه های طبیعی و ظرفیت بیولوژیکی برای آبزی پروری مهم است، آب پشت سدها و آب های ساحلی دریا بخشی از سیاست حمایتی ما از پرورش ماهی است. حوزه شیلات.”


وی تصریح کرد: اخذ وام به آبزی پرورانی که متضرر شده اند و همچنین پرداخت تسهیلات کم هزینه برای حمایت از آنها را در دستور کار داریم.


حسینی افزود: در خصوص عرضه بچه ماهی به مزارع پرورش ماهی آسیب دیده از سیل نیز از کشاورزان کمک می خواهیم.


رئیس سازمان شیلات کشور در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه فعالان شیلات با مشکل بازار مواجه هستند، تصریح کرد: در این میان وظیفه اساسی که مغفول مانده بحث زنجیره ارزش است، از این رو طرحی را با بانک مرکزی آغاز کردیم. که به هم وصل می شود


حسینی گفت: برای اولین بار پس از ارتقای یارانه ها شاهد شیلات در کنار دام و طیور نیز بودیم.


وی با اشاره به اهمیت ایجاد بازارچه تخصصی آب گفت: با کمک شهرداری می خواهیم در تهران بازار تخصصی ایجاد کنیم، صحبت از اختصاص غرفه به استان لرستان است.


انتهای پست/