کتاب «مکتب عرفان اجتماعی شیخ صفی الدین اردبیلی» منتشر شد.


کتاب منتشر شد

آکادمی مطالعات ایران در لندن کتاب مکتب عرفان اجتماعی شیخ صفی الدین اردبیلی نوشته سید سلمان صفوی فیلسوف نئوصدرا را منتشر کرده است.


به گزارش ایلنا، کتاب «مکتب عرفان اجتماعی شیخ صفی الدین اردبیلی» شامل یک مقدمه و هشت فصل است: «محیط فرهنگی-سیاسی سلسله شیخ صفی الدین اردبیلی»، «سلسله شیخ». سلسله صفی الدین اردبیلی». «خرقه و تشیع»، «عرفان اجتماعی»، «معنا و ویژگی های مکتب شیخ صفی الدین»، تفسیر بینامتنی، «اصول راه صفویه»، «مثلث عرفانی محی الدین، مولوی و شیخ، صفی الدین «و» مثلث اندیشه های شیخ طوسی، علامه حلی و شیخ صفی الدینا و ختم کلام.


این اثر مطابق با پروژه کلان شناسی آکادمی ایران شناسی ایران در لندن نوشته شده است.


شناخت مکتب و روش عرفانی شیخ صفی الدین اردبیلی و معرفی آن به نسل جوان امروزی که با عرفان های کاذب و غرب گرایی مواجه هستند، از اولویت ها و نیازهای فرهنگی است. در روزگاری که انسان گرگ شده است، راه عشق و شیدایی و زیبایی اجتماعی راه برون رفت از زندگی روزمره و زوال اجتماعی و روحی است، حتی اگر مثلاً سرنوشت شیخ سیودین، سیدصدرودینا مشاه، خیمه باشد. علی سیاهپوش، شیخ جنایی و نهضت شیخیه و شهادت ود.


عرفان اجتماعی نهضت شیخ صفی‌الدین و اولاد او فصلی است که آن را از سایر مکاتب و روش‌های عرفانی متمایز می‌کند. استقرار عرفان اسلامی در بستر نهضت اجتماعی اصلاح و تحول اجتماعی و تکیه بر اعتماد ملت به رهبران معنوی خود منجر به تشکیل «فرقه علوی صفویه» با رهبری در مهم‌ترین نقطه عطف تاریخ ایران یعنی عظمت آن شد. ظرفیت. تصوف اسلامی در تمدن اسلامی.


شیخ العارفین سید صفی الدین اردبیلی خلف صالح حمزه بن امام موسی کاظم (ع)، بنیانگذار ایران امروزی پس از اسلام، از طریق پیامبران و اوصیانی که امروز به ما رسیده اند، نهضت را ادامه داد. بنابراین شناخت ایران جدید بر اساس شناخت میراث معنوی-سیاسی-اجتماعی شیخ و با روش علمی بسیار حائز اهمیت است.


شیخ صفی الدین اردبیلی، بزرگترین عارف تمدنی جهان اسلام و ایران، فرزند «سید شیخ بابا جبرئیل» و امام موسی کاظم (ع) «راه علوی صفوی است. شیخ (کود) به نظریه پردازی و هدایت گفتمان پرداخت. تصوف اجتماعی با شخصیت کاریزماتیک خود.


در عصر ظلمت و کوانتومیسم، دین فروشی و سیطره دین معکوس، بازخوانی نهضت معنوی و تمدنی شیخ صفی الدین اردبیلی ضروری است. حضرت سلطان سید شیخ صفی الدین (650735 هجری قمری، اردبیل، ایران) مهمترین عارف مجاهد در ایران و جهان اسلام است که نقش اجتماعی طولانی در تاریخ داشته است. شیخ صفی الدین تقریباً 29 سال پس از تخریب اردبیل توسط مغول به دنیا آمد و بعدها به نام شیخ عارف سید صفی الدین اردبیلی «جاده علویان صفوی» را تأسیس کرد.


نسب این عارف مجاهد و متمدن جهان اسلام با نوزده واسطه به امام موسی کاظم(ع)، امام هفتم از دوازده شیعیان و سلسله ارشد ایشان به امام علی بن موسی الرضا(ع) می رسد. شیخ صفی الدین بنیانگذار طریقت عرفانی صفویه و پدر معنوی استقلال ایران پس از اسلام و همچنین پدربزرگ شاه اسماعیل و سلسله صفویه است.


اجداد شیخ برای جنگ و رهبری از یمن به اردبیل مهاجرت کردند و مرقد مطهر پدرش و چند نسل از اجدادش در کلخوران اردبیل قرار دارد. زاویه و آرامگاه این عارف کم نظیر در اردبیل یکی از مهمترین و زیباترین آثار معماری جهان اسلام و ایران است. آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی در سال 2010 به عنوان میراث مشترک بشریت در یونسکو به ثبت رسید.


شیخ صفی الدین اردبیلی عارف کاریزماتیک و مظهر جمال و جلال الهی بود. خیریه های مختلف تحت تأثیر جذابیت شخصیت عرفانی و اخلاق اجتماعی شیخ (کودو) قرار گرفتند.


سیره و سیره حضرت شیخ صفی الدین بر اساس معارف قرآن کریم و سیره محمدی و علوی است. آیین فتوا «در قالب صفویه» با نفوذ معنوی در دل افراد، این نهضت عرفانی را به حرکتی عرفانی-اجتماعی در نهادهای اجتماعی ایران برای برقراری عدالت و حقوق ملت و تقویت معارف اهل بیت تبدیل کرد. -بیت (علیه السلام). پس از اسلام، نهضت اجتماعی عرفانی صفویان به ایجاد ایران مستقل و متحد انجامید.


شیخ صفی الدین منادی تقریبی است از ترکیب مذاهب اسلامی، عرفان اجتماعی و شریعت، تاریک و حقیقت. شیخ عارف و عالم دوازده گانه شیعه است که با سید بن طاووس، ابن فهد حلی و علامه حلی برابری می کند، اما تأثیرات تاریخی بسیار فراتر از آنها دارد. نهضت عرفانی شیخ صفی الدینا ادامه نهضت سربداران و مرعشیان است.


کتاب «مکتب عرفان اجتماعی شیخ صفی الدین اردبیلی» در ادامه کتاب «عرفان ساکالین؛ مبانی نظری و عملی عرفان و روش صفویه» (1392) گردآوری و تکمیل شده با کتاب تاریخ» (1392) است. ) و سه اثر عرفانی معاصر دکتر مهوش سادات علوی. «اندیشه های عرفانی و سیر پیشرفت شیخ صفی الدین اردبیلی»، «سلطان العارفین شیخ صفی الدین اردبیلی» و «زاهدنامه». معارف شیخ صفی الدین اردبیلی هنوز در اقصی نقاط جهان زنده و جاری است.


مدرسه عرفان اجتماعی شیخ صفی الدین اردبیلی در 380 صفحه در فرهنگستان ایران شناسی منتشر شده است.


انتهای پست/