کارخانه فرآوری بخار برای انبارهای نفت ایران ساخته شد


کارخانه فرآوری بخار برای انبارهای نفت ایران ساخته شد

کارخانه فرآوری بخار ذخیره نفت ساخته شده توسط یک شرکت دانش بنیان، قابلیت تبدیل تبخیر فرآورده های نفتی را به سایر فرآورده ها دارد.


به گزارش ایلنا، سیدمحمد سومانبوج یکی از اعضای هیئت مدیره یکی از شرکت های دانش بنیان با اشاره به اینکه کارخانه بخارسازی انبارهای نفت به میزان قابل توجهی به مشکلات زیست محیطی کمک می کند، گفت: هدر رفت انرژی ناشی از تبخیر در نقاط مختلف. مراحل ذخیره سازی، حمل و نقل و توزیع فرآورده های نفتی علاوه بر خسارات مالی هنگفت، اثرات مضری بر محیط زیست نیز دارد.


وی ادامه داد: از این رو برای جلوگیری از این آسیب ها، کارخانه بازیافت بخار انبار نفت طراحی و ساخته شد. بخشی از فرآورده های نفتی در هنگام حمل و نقل و تخلیه در پمپ بنزین ها و همچنین در زمان ذخیره سازی تبخیر می شود که علاوه بر هدر رفتن فرآورده های نفتی باعث ضرر مالی به پمپ بنزین ها و کشور می شود.

سمن بوی با بیان اینکه این دستگاه در پمپ بنزین ها و انبارها نصب می شود، گفت: این محصول یک سیستم تبرید جذبی است که در دمای چگالش بسیار پایین عمل می کند و قادر است بخارات را به بنزین تبدیل کند که عدم وجود آن باعث صدمات و بیماری می شود.

مدیرعامل این شرکت دانش بانیان تصریح کرد: امروزه با وجود اینکه کارخانه فرآوری بخار ذخیره نفت ساخت ایران وجود دارد، پشتیبانی لازم توسط دستگاه های داخل کشور و شرکت های مرتبط با منابع نفتی انجام نمی شود. با هزینه یک چهارم نمونه های خارجی، نمونه های خارجی تهیه می کنند و کمکی به توسعه تولید در کشور نمی کنند.


انتهای پست/