کارتخوان های صنفی براساس اظهارنامه خود مالیات می گیرند


کارتخوان های صنفی براساس اظهارنامه خود مالیات می گیرند

سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی و کارت‌خوان‌های صنفی و بازرگانی بر اساس نیاز آنها و اصل بر صحت ارقامی است که اعلام می‌کنند.


به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در اجرای دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر اعتماد ماموران مالیاتی سراسر کشور به اصناف و بازرگانان، بار دیگر به سازمان امور مالیاتی برای تعیین مالیات اصناف تذکر داده می شود. و کسب و کارها با اطمینان کامل هنگام انجام تراکنش های بانکی از جمله وجوه واریز شده به حسابی با استفاده از دستگاه کارتخوان، باید صحت مطالبات خود را تعیین و مالیات خود را با رعایت کامل قانون تعیین کنند، مگر اینکه ثابت شود که این امر مغایر با الزامات آنها. . الزامات با توجه به اسناد و مدارک مثبت.


این امر مشمول مؤدیانی نیست که علیرغم داشتن درآمد بالا، فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات واقعی خود را دارند و ادارات امور مالیاتی موظفند این دسته از مودیان را شناسایی و مالیات مورد نظر را مطالبه و وصول کنند.


بیانیه مهم سازمان امور مالیاتیانتهای پیام/