کاربرگ های الکترونیکی در مناطق دورافتاده و مرزی قابل استفاده نیستند/ زیرساخت کاربرگ در ماه های آینده آماده نمی شود


کاربرگ های الکترونیکی در مناطق دورافتاده و مرزی قابل استفاده نیستند/ زیرساخت کاربرگ در ماه های آینده آماده نمی شود

دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت: در مجموع ارز 4200 یارانه بود که به تولیدکننده داده شد تا مصرف کننده و زنجیره از ابتدا اشتباه بود، اما حذف یکباره آن قدرت خرید مردم را کاهش داد. امروز هم 4200 ارز حذف شده و نباید تند گفت که باید حذف شوند یا نه، حالا باید به دنبال جایگزین مناسب برای این ارز بود تا فشاری به مردم وارد نشود.


مسعود دانشمندس در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت: زیرساخت های کالاهای الکترونیکی در ماه های آینده فراهم نخواهد شد.


وی افزود: با توجه به اینکه جامعه هدف اصلی کاربرگ های الکترونیکی اقشار کم درآمد هستند که برخی از آنها در مناطق محروم و دورافتاده به ویژه در روستاها زندگی می کنند، ارتباطات و الکترونیک این مناطق به هیچ وجه مناسب نیست، بنابراین مشکل.” سه ماهه حل نمی شود اما در تابستان قطعی برق داریم که مشکل ایجاد می کند. و تردید و سردرگمی وجود خواهد داشت.


دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران همچنین با اشاره به اینکه ادامه پرداخت یارانه نقدی 300 و 400 هزار تنی با دو مشکل اساسی مواجه است، افزود: پمپاژ در جامعه است که این موضوع به عنوان عامل رشد عمل خواهد کرد. تورم برطرف می شود و هدف عملی پرداخت یارانه جبران هزینه برداشت 4200 تن ارز و کوچکتر شدن سفره مردم خواهد بود.


این دانشمند همچنین خاطرنشان کرد: اگر برگه باید پرداخت کند، این روز باید زمان مشخصی داشته باشد، یعنی مشخص شود تا چه مدت تقسیم می شود تا بازار تنظیم شود و از سوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند. این بدان معنی است که یک کاربرگ نمی تواند یک راه حل دائمی باشد.


دبیرکل سابق اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ثانیاً با توجه به اینکه ارز تخصیصی به کالاهای اساسی از 4200 تن به بیش از 25 هزار تن رسیده است که البته نصف ارز برای جبران افزایش مصرف آنهاست. درآمد باید 6 برابر شود.برای کوچکتر ماندن سفرهای مردم که عملاً با یارانه نقدی امکان پذیر نیست، بنابراین بهتر است از سیستم کوپنی برای جلوگیری از تورم جدید استفاده شود و مردم با دریافت کالاهای اساسی با قیمت دولتی، هزینه های اساسی زندگی را دریافت کنند. مدیریت کنید.


وی در ادامه با کمک برخی اقتصاددانان متخصص از این فاجعه خارج شد تا از وضعیت اقتصادی کنونی خارج شود. چون اقتصاد یک علم است.


انتهای پیام/