چرا مصوبه حذف شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت دیوان غیرقانونی است؟


چرا مصوبه حذف شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت دیوان غیرقانونی است؟

این وکیل دادگستری گفت: با مصوبه اخیر مجلس، به زودی شاهد خواهیم بود که فضای مجازی در اختیار گروه خاصی قرار می گیرد و همان ماجرای طرح دفاعی است که تحت فشار افکار عمومی مجبور به عقب نشینی شد و رهبری معظم له را به دنبال داشت. شورای فضای مجازی در این باره قانونی بنویسد.


نعمت احمدی در گفت وگو با ایلنا درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر کنار گذاشتن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت دیوان عدالت اداری و میزان این مصوبات گفت: او گفت: «شکایت، ادعا و اعتراض مردم به مقامات دولتی یا ادارات یا مقررات.


این حقوقدان تاکید کرد: ما شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی را سازمان ها و نهادهایی که به عنوان دستگاه های اجرایی خلاف قانون اساسی عمل می کنند و قدرت قانون گذاری دارند، تعریف نمی کنیم.


وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 85 قانون ساترسم که با این قانون مغایرت دارد، وقتی به قانون گذاری و قانون گذاری این گونه نگاه می کنیم و به این گونه نظارت ها و تصمیمات و اقدامات قوه مجریه می نگریم، عدم نظارت موجب یقین می شود. چالش ها و مسائل.


احمدی ادامه داد: در روزهای اخیر این مصوبه اخیر مجلس را مقایسه کردم و گفتم این مصوبه هیچ تفاوتی با مصوبه نظارت در سال 71 ندارد. تخلفی که منجر به تشکیل مجلس با نماینده به جای تصویب قوانین و ترویج ازدواج شده است می گوید دختران مجرد باید در کشور همسایه با مردان ازدواج کنند.


وی افزود: اینجا هم همینطور خواهد بود. در مدت کوتاهی شاهد خواهیم بود که فضای مجازی در اختیار گروهی خاص قرار می گیرد و همان ماجرای طرح دفاعی که تحت فشار افکار عمومی مجبور به استعفا شد، اتفاق می افتد و به سمت اعلی می رود. شورای فضای مجازی در این زمینه قانونی بنویسد.


این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا هیات امنا این مصوبه را تصویب می کند، پاسخ داد: به نظر من قانونی نیست اما به احتمال زیاد مانند برخی مصوبات دیگر تصویب می شود.
انتهای پیام/