پوشش واکسیناسیون کرونا در زندان ها 95 درصد است


رئیس سازمان زندان ها و امنیت کشور و فعالیت های تربیتی تاکید کرد: همواره بر سلامت جسمی و روحی مددجویان تاکید داریم. علاوه بر این، غربالگری به آموزش اصلاحی و مددجو کمک بیشتری می کند و می توانیم زندانیان پرخطر را شناسایی کنیم.

به گزارش ایلنا، نشست عادی سلسله نشست های «شورای تفکر» که با محوریت هم اندیشی و استفاده از خرد جمعی کارکنان زندان در رده های مختلف حرفه ای برگزار شد، با حضور دکتر غلامعلی محمدی.

غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان ها در این نشست که با حضور پرسنل بهداشتی و درمانی زندان های سراسر کشور از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، مدیریت علمی را یک تخصص دانست. مزیت زندان ها استفاده از خرد و تجربه و نظرات جمعی است و همه همکاران در زندان در گروه های مختلف فعالیت می کنند و در این راستا جلسات «کمیته اندیشه» برگزار می شود.

95 درصد بیماران واکسینه شده اند

رئیس سازمان زندان ها با اشاره به موفقیت آمیز بودن واکسیناسیون در زندان ها خاطرنشان کرد: در این مدت 95 درصد پوشش واکسیناسیون کرونا را شاهد بوده ایم. ضمن اینکه انتظار دارم واکسیناسیون بیماران در مرحله چهارم با جدیت و سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی با قدردانی از زحمات کادر بهداشتی و درمانی گفت: شما با جسم و روح مراجعین سر و کار دارید و به همین دلیل جلسه امروز از ویژگی های خاصی برخوردار است از جمله اینکه با کارشناسان و افراد فرهیخته ای که خدمات آنها خدمات رسانی به آنها ارائه می شود، طرح را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. مشتریان حساس و مهم هستند.

غربالگری مشتریان قطعا اصلاح و آموزش آنها را تسهیل می کند

محمدی با اشاره به چند نکته از آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها، وظایف کادر بهداشتی و درمانی مراکز تربیتی و امنیتی را تشریح کرد. آئین نامه اجرایی سازمان زندان برای پرسنل بهداشتی و درمانی جایگاه ممتاز و ویژه ای قائل است و حضور شما در هیئت های «طبقه بندی» و «انضباطی» نشان از حساسیت کاری شما دارد.

وی در این نشست بر اهمیت ارائه پرونده های شخصیتی و بهداشتی در هنگام ورود زندانیان تاکید کرد و گفت: این فعالیت در تفکیک و طبقه بندی بیماران بسیار حائز اهمیت بوده و از وظایف بهداشتی و درمانی است. این غربالگری قطعا زمینه توانبخشی و آموزش بیماران را بهبود می بخشد و می توانیم زندانیان پرخطر را شناسایی کنیم تا در زمان مراقبت و درمان به خود یا سایر زندانیان آسیبی نرسانند.

جدیت و دقت در پر کردن فایل کاراکتر مشتری الزامی است

محمدی جدیت و دقت در ارائه پرونده درباره شخصیت و سلامت زندانیان را ضروری معرفی کرد و گفت: بهداشت و درمان برای ما در اولویت است و همچنین تمرکز جدی بر تغذیه زندانیان و ارتقای آن داشته ایم. کیفیت.”

رئیس سازمان زندان ها اهمیت تعیین تغذیه برای زندانیان خاص و بیمار را مورد بحث و بررسی قرار داد و خاطرنشان کرد: آموزش بهداشت زندانیان بسیار حائز اهمیت است، اگرچه اکثر زندان های ما این وظیفه را به نحو احسن انجام می دهند اما باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

تجهیز مراکز درمانی زندان، همکاری با بیمارستان ها و استفاده از فرصت های اهدایی

محمدی افزود: به سلامت و درمان زندانیان توجه ویژه ای خواهیم داشت. جوهره اقدامات باید افزایش آرامش زندانیان و بهبود سلامت جسمی و روانی آنان باشد. خوشبختانه آمارها در حوزه مشکلات کاهش یافته است، هرچند هنوز نیاز به کاهش آمار رفتارهای خطرناک در حوزه سلامت روان وجود دارد.

رئیس سازمان زندان ها در بخش دوم این نشست بر تجهیز مراکز درمانی زندان ها تاکید کرد و بر تعامل با بیمارستان ها و همچنین استفاده از خیرین جامعه سلامت تاکید کرد. رئیس سازمان زندان ها همچنین اعلام کرد؛ در بحث با کمیسیون های تخصصی مجلس گفته شد که با نامناسب بودن زندان ها می توان از پزشکان برای اجرای طرح های خود در مراکز امنیتی و آموزشی استفاده کرد.

محمدی همچنین استفاده از نظرات کارشناسی پرسنل بهداشتی و درمانی در کیفیت غذای مشتریان را ضروری دانست و اظهار داشت: در ساخت پروژه های عمرانی مرتبط باید نظرات مسئولان واحدهای بهداشتی و درمانی نیز اخذ شود. زندان ها

وی در پایان این نشست در جلسه پرسش و پاسخ کادر بهداشتی و درمانی گفت: در مدیریت علمی زندان ها وارد مراحل رشد شده ایم و البته امیدوارم روند صعودی داشته باشیم. تحول و تعالی زندانها از جمله حوزه زندانها بهداشت و درمان را مستمر ادامه دهیم.

پیش از این در جلسات «کمیته هم اندیشی» با حضور بیش از دو هزار نفر از کارکنان گروه های تخصصی زندان ها از جمله سرپرستان روابط عمومی، فعالیت های امنیتی و تربیتی، روسای زندان ها، روسای زندان ها و ادارات دفاعی، حضور رئیس سازمان زندانها در راستای بهبود نهادینه سازی خدمات، اصلاحات رویه ای و مدیریت علمی در زندانها بر اساس خرد و دانش جمعی استوار است.