پس از بررسی دانشگاه تهران درباره ادعای ناسا مبنی بر وجود گاز متان، نتیجه را اعلام می کنیم/ معتقدیم این رویارویی سیاسی است.


پس از بررسی دانشگاه تهران درباره ادعای ناسا مبنی بر وجود گاز متان، نتیجه را اعلام می کنیم/ معتقدیم این رویارویی سیاسی است.


علیرضا زاکانی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره انتشار یک منبع گاز متان در ایران و واکنش خود به این خبر، گفت: تاکید کردم که باید صحت این موضوع را بررسی کنیم و اساسا معتقدیم که این نوع گاز تقابل سیاسی است .


شهردار تهران با بیان اینکه این رویارویی بیشتر با هدف ایجاد التهاب است، ادامه داد: بنابراین مجموعه خدمات شهری ما با دانشگاه تهران تفاهم نامه ای منعقد کردند که دانشگاه تهران موضوع را بررسی کرده و موضوع را به ما اعلام کند.


وی در خصوص اینکه چرا چنین سوالی را سیاسی ناسا می داند، تصریح کرد: این اظهارات اظهارنظر عجیبی است و در این شرایط هشداردهنده تلقی می شود، بنابراین اگر چنین سوالی برای ما پیش بیاید، هیچ چاره ای نداریم. عقل حکم می کند که به ما اهمیت بدهیم.


زاکانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در حال بررسی هستیم و انشاالله نتیجه بررسی را از سوی نهاد دانشگاهی اعلام خواهیم کرد.


انتهای پست/