پرداخت یارانه کود سه میلیون تومانی در هر هکتار به کشاورزان


معاون برنامه ریزی و اقتصاد جهاد کشاورزی گفت: در استان ها و ستادهای وزارت جهاد کشاورزی همه استانداران، استانداران، روسای جهاد کشاورزی، اتحادیه های تخصصی، اتاق اصناف و مجموعه ها درگیر الگوی کشت هستند. در برنامه اقدامی که توسط سازمان آموزش و تحقیقات ترویج کشاورزی ارائه شده و به تصویب وزیر رسیده است، با یک ناظر برای پاسخگویی به سوالات احتمالی بر اساس تقویم زراعی یا تقویم زمان برداشت و به تناوب با توجه به آمادگی در استان ها حضور پیدا می کنند و پاسخ می دهند. در حالی که مدل کشت برای آنها توضیح داده شده است.

قربانی گفت: یارانه مدل کشت در شش ماهه نخست سال برداشت از بودجه 1401 تامین شد که برای محصولات اساسی و محصولات استراتژیک تعریف شده در ماده 35 قانون سیاست های کلی برنامه ششم است. ما برای کشاورزان کود و یارانه بذر داریم.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد جهاد کشاورزی افزود: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهادی را برای سال 1402 به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرد که بر اساس آن یارانه 40 هزار میلیارد تنی در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد تا از آن استفاده کند. در مورد این یارانه در صورت کاهش درآمد کشاورزان از سطح منطقه، ارائه الگوی کشت باید به گونه ای جبران شود که معیشت و درآمد کشاورزان تحت تأثیر قرار نگیرد که به نظر می رسد در برنامه مصوب شده است. و سازمان بودجه برای ایجاد ردیف تبصره 14.

قربانی از تامین کود و بذر کافی بر اساس تقویم کشت به استان های سردسیر و گرمسیر خبر داد و گفت: بیشترین یارانه ای که پرداخت کرده ایم کود فسفاته و پتاس است که یارانه محصولات استراتژیک، کلزا، چغندرقند است. گندم و جو، پتاس و کود فسفاته با قیمت سوم در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

پرداخت یارانه کود به کشاورزان به میزان 3 میلیون تن در هکتار

قربانی درباره نوع پرداخت یارانه برای مدل کشت نیز گفت: کشاورزان در هر هکتار 150 کیلوگرم کود فسفات دریافت می کنند که هر کیسه 50 کیلوگرمی یک میلیون تومان است و کشاورزان در هر هکتار سه میلیون تومان دریافت می کنند. مدل پرورش

وی افزود: علاوه بر تعامل رسانه ای برای الگوی کشت، تعامل تبلیغاتی و تعامل با بازار را در نظر داریم. به عنوان مثال، وزارت جهاد کشاورزی در استان مازندران که بحث محصولات باغی در آن مطرح است، برای کیوی و مرکبات دو راه را طی کرده است، یکی این که تعاونی روستایی را موظف به خرید هماهنگ کرده ایم و دیگری. . این است که اتحادیه باغداران به کسانی که یخچال دارند و فریزر دارند امتیاز ارزان قیمت دادیم تا دوباره بخرند.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد وزیر جهاد کشاورزی گفت: در هفته جاری 50 میلیارد برای کیوی و 100 میلیارد برای مرکبات اختصاص داده ایم تا علاقه مندانی که قصد ورود به بازار را دارند بتوانند محل ارزان قیمت تهیه کنند.

مشکلی در تهیه کود وجود ندارد

قربانی گفت: امسال دو میلیون و 400 هزار تن کود اوره تامین شده است و با کمک رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه مشکلی برای تامین نقدینگی کودهای فسفاته و پتاس نداریم.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد جهاد کشاورزی ذخایر کودهای ازته، فسفاته و پتاس را 856 هزار تن عنوان کرد و گفت: شرکت خدمات پشتیبانی آن را از طریق دلالان بخش خصوصی و تعاونی های روستایی توزیع می کند و تمامی خریدها باید در سال جاری انجام شود. شرکت خدمات پشتیبانی باید مطمئن شود که چه کسی می‌خرد، چه مقدار کود و به چه کسی کود داده می‌شود.

وی گفت: از ابتدای سال 1402 تعرفه محصولات جلیژی 100 درصد قیمت پایه صادراتی خواهد بود و بر اساس این قانون باید شش ماه قبل ابلاغ شود.