پاکسازی از طریق وینیاسا یوگا آشتانگا

اصطلاح vinyasa اغلب برای توصیف حرکت از یک وضعیت به وضعیت دیگر و جریان در حرکت استفاده می شود. سیستم اصلی وینیاسا یوگا، آشتانگا وینیاسا یوگا بود که توسط کریشنا پاتابهی جویس آموزش داده شد.

آموزه های Pattabhi Jois به ما می گوید که Vinyasa یک سیستم تنفس و حرکت است به این معنی که در هر حرکت یک نفس استفاده می شود. این به هماهنگ کردن نفس با حرکت، تنظیم تنفس و تمرکز ذهن بر نفس کمک می کند – به شما کمک می کند تا به حالت مدیتیشن نزدیک شوید. Vinyasa همچنین به شما کمک می کند تا بدن را گرم نگه دارید و این به انعطاف پذیری ماهیچه ها، آماده برای کشش و تامین خون خوب اکسیژن کمک می کند تا آنها برای ورزش آماده شوند.

Pattabhi Jois آموزش داده است که vinyasa برای پاکسازی داخلی استفاده می شود. نظریه او بیان می کرد که خون غلیظ برای شما مضر است و باعث بیماری در داخل بدن می شود. با تمرین یوگا آشتانگا و به ویژه وینیاساس، خون را گرم می کنیم و آن را رقیق می کنیم تا بتواند آزادانه در گردش باشد. از نظر تئوری علمی، می‌توان گفت که خون اکسیژن‌دار به طور موثرتری در سراسر بدن منتقل می‌شود، زیرا گردش خون بهبود می‌یابد و امکان ترمیم بافت را آسان‌تر می‌کند. نظریه Pattabhi Jois همچنین در مورد افزایش گردش خون صحبت می کند که به حذف سموم از تمام قسمت های بدن کمک می کند.

از این رو از یوگا برای پاکسازی بدن استفاده می شود. با این حال، پس از این، سیستم عصبی نیز پاک می شود. سری دوم یوگا آشتانگا شامل خمیدگی های زیادی است. خمیدگی‌های پشتی فضاهای بین مهره‌ها را باز می‌کنند و از این رو باعث افزایش گردش خون در اطراف مهره‌ها می‌شوند. همچنین خمیدگی‌های پشتی باعث فشرده‌سازی در نواحی خاصی از ستون فقرات می‌شوند. این به آبرسانی ستون فقرات و بافت های اطراف ستون فقرات و همچنین اعصاب نخاعی کمک می کند. وقتی این اتفاق می افتد شما آرام می گیرید.

آموزه های Pattabhi Jois همچنین به ما می گوید که اندام های حسی از طریق تمرین یوگا پاک می شوند. اگر به اندام های حسی وابسته باشیم، به راحتی به دنیای بیرون وابسته می شویم. یوگا به ما می آموزد که به درون نگاه کنیم و به دنبال رضایت در درون باشیم. از طریق تمرین vinyasa ما نه تنها به سمت کنترل ذهن حرکت می کنیم (زیرا یاد می گیریم بیشتر و بیشتر بر نفس تمرکز کنیم) بلکه یاد می گیریم به سمت پراتیاهارا (انصراف حسی) حرکت کنیم. تمرین بدنی یوگا، به خصوص وضعیت های خم شدن به جلو، همه شما را به عمق بیشتری در درون خود می برد، جایی که به حالت پراتیاهارا می رسید. به خصوص Vinyasa شما را به سمت پراتیاهارا می برد که بیشتر و بیشتر روی نفس تمرکز می کنید. تمرین Vinyasa شما را به سمت آگاهی بسیار عمیق از خود سوق می دهد و به شما می آموزد که بر ذهن خود کنترل داشته باشید.

از این رو، تصفیه در وینیاسا آشتانگا یوگا از طریق پاکسازی بدن، پاکسازی سیستم عصبی و همچنین از طریق پاکسازی و پاکسازی اندام های حسی انجام می شود.

رژیم لاغری سریع