واریز به حساب گندمکاران به 60 هزار میلیارد تومان رسید


واریز به حساب گندمکاران به 60 هزار میلیارد تومان رسید

با واریز 5 هزار میلیارد تومان دیگر به حساب گندم کاران سراسر کشور، مجموع سپرده ها به حساب گندم کاران به 60 هزار میلیارد تومان رسید.


به گزارش ایلنا به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران پس از اعلام اینکه پول محصولات کشاورزی خریداری شده از کشاورزان بلافاصله پس از وثیقه به حساب آن اقوام واریز می شود، از پرداخت سهم دیگری از گندم خبر داد. مطالبات کشاورزان به مبلغ 5 هزار میلیارد تومان دیگر.


بر اساس این گزارش، از ابتدای فصل خرید تضمینی گندم از چهارم اردیبهشت تاکنون 6 میلیون و 429 هزار تن گندم اضافه به ارزش بیش از 74 هزار و 447 میلیارد تومان از گندم کاران سراسر کشور خریداری شده است که بیش از 59 هزار و 304 میلیارد تومان و به عبارتی 82 درصد غرامت گندم کاران پرداخت شده است.


این گزارش می افزاید: حجم خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به پایان فصل سال گذشته 46 درصد رشد داشته و با احتساب اینکه خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سراسر کشور به ویژه شمال کشور ادامه دارد. مناطق، انتظار می رود. که میزان رشد افزایش خواهد یافت، تدارکات گندم باید بیشتر از سال گذشته رشد کند.


لازم به ذکر است که حجم خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته از 240 به 370 رسیده است. همچنین استان های خوزستان با خرید تضمینی یک میلیون و 357 هزار تن، گلستان با 756 هزار تن و کردستان با 488 هزار تن پیشروترین استان های کشور در خرید تضمینی این محصول کشاورزی هستند.


انتهای پست/