هوای تهران قابل قبول است


هوای تهران قابل قبول است

شاخص کیفیت هوا در 24 ساعت گذشته 99 و کیفیت هوای تهران در حد قابل قبول و در آستانه آلودگی قرار دارد.


به گزارش ایلنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته را ۹۹ اعلام کرد و کیفیت هوای تهران را در حد قابل قبول و در حد آلودگی اعلام کرد.

همچنین این شاخص در 48 ساعت گذشته 78 بود و کیفیت هوای تهران در حد قابل قبولی بود.انتهای پیام/