هواداران صدر وارد منطقه سبز بغداد شدند


هواداران صدر وارد منطقه سبز بغداد شدند

حامیان جنبش صدر عراق به منطقه سبز بغداد رسیدند.


به گزارش ایلنا به نقل از الیوم در بغداد، حامیان جنبش صدر عراق امروز – شنبه – به منطقه سبز بغداد رسیدند.


یک منبع امنیتی عراقی گفت: حامیان جنبش صدر به دروازه های وزارت برنامه ریزی در منطقه سبز بغداد رسیدند.


وی افزود: تروریست ها پس از شکسته شدن تمامی موانع بتنی در مرکز بغداد به این دروازه رسیدند.


این منبع گفت: نیروهای امنیتی به شدت در ورودی های منطقه سبز مستقر شده اند.انتهای پست/