هنر خیابانی به سبک کمونیستی در کاپیتول امپراتوری با حضور فائوچی و بایدن


در توییتر پیدا شد

ANNND یک خانم قبلاً در اینجا آمده است و “تبلیغات خطرناک” را از بین می برد. 🤣 pic.twitter.com/xrEYHl4poqرژیم لاغری سریع