هشدار لاپید در مورد قدرت گرفتن افراط گرایان در دولت جدید اسرائیل


هشدار لاپید در مورد قدرت گرفتن افراط گرایان در دولت جدید اسرائیل


به گزارش ایلنا، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اشاره به روسیه الیا نسبت به حضور تندروها در دولت این رژیم هشدار داد.


یایر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی در توئیتی نوشت: “دولت جدید هنوز تشکیل نشده است، اما تصمیماتی گرفته شده است، از جمله اینکه طلاب مدارس دینی بیشتر از سربازان مدارس دینی پول دریافت خواهند کرد. ارتش اسرائیل.”


وی افزود: رهبر حزب مذهبی صهیونیست می خواهد مسابقات فوتبال در روز شنبه را ممنوع کند و قانون تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی صادر شود.


لاپید گفت: «اسرائیل یک کشور یهودی است، نه یک دولت مذهبی. افراطیون مذهبی نه تنها در دولت بعدی شرکت خواهند کرد، بلکه شاهد حکومتی خواهیم بود که مردم بر ما حکومت خواهند کرد و تمام قدرت را در دست خواهند گرفت. این افراط گرایان اسرائیل را به کشور جهان سومی تبدیل می کنند».انتهای پست/