نیروهای مرزی ایران به آتش طالبان پاسخ دادند


نیروهای مرزی ایران به آتش طالبان پاسخ دادند

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تاکید کرد: مرزبانان افغانستانی به سمت مرزبانان ایرانی تیراندازی کردند و مرزبانان کشورمان نیز متقابل شدند.


به گزارش ایلنا، مجید میراحمدی در تشریح جزئیات درگیری نیروهای مرزبانی کشورمان با نیروهای طالبان گفت: بر اساس گزارش های دریافتی روز گذشته تعداد محدودی از نیروهای مرزبانی افغانستان در منطقه ضحق از 56 نفر به سمت . مایل مایل 57. با بی توجهی به مرزهای جغرافیایی و مرزی اقدامات تحریک آمیزی انجام داد که گفته می شود مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با مدیریت صحنه و جلوگیری از تشدید تنش به موضوع رسیدگی کرده و به موضوع خاتمه داده شده است.


وی ادامه داد: متأسفانه امروز در همین منطقه مرزبانان افغانستانی اقدام تحریک آمیز دیگری انجام دادند و شروع به تیراندازی به سمت مرزبانان ایرانی کردند. از سوی دیگر نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران نیز به این تیراندازی پاسخ دادند. ساعت یک و نیم بعد از ظهر و پس از حدود یک ساعت درگیری محدود، موضوع با فرماندهی و تسلط مرزبانی جمهوری اسلامی ایران به پایان رسید.


به گفته معاون وزیر کشور، باید نیروهای مرزبانی افغانستان را به لحاظ جغرافیایی و مرزی توجیه کرد. این موضوع بارها به مقامات افغانستان تذکر داده شده است تا علیرغم میل دو طرف منجر به تنش محدود نشود.


انتهای پست/