نیازهای سلامت روان سالمندان


گزارش جدیدی از صندوق مشترک المنافع نیازهای سلامت روان سالمندان و دسترسی به درمان در ایالات متحده و سایر کشورهای پردرآمد را برای درک بهتر شکاف‌های پوشش و فرصت‌های بهبود مقایسه می‌کند.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

The post نیازهای سلامت روان سالمندان اولین بار در Grantmakers In Health ظاهر شد.