نوری برای بررسی کیفیت آموزش عمومی به کمیسیون آموزش می آید


نوری برای بررسی کیفیت آموزش عمومی به کمیسیون آموزش می آید

اعضای کمیسیون آموزش، علم و فناوری یکشنبه و سه شنبه هفته جاری جلسه فوق العاده ای را برگزار می کنند و روز سه شنبه میزبان وزیر آموزش و پرورش برای بررسی کیفیت آموزش عمومی خواهند بود.


به گزارش ایلنا، دستور کار این هفته کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری صائمه به شرح زیر اعلام شد:


یکشنبه:


– گزارش رئیس سازمان آموزش و پرورش کشور از برنامه ها و فعالیت های این سازمان


– انتخاب 5 نفر از اعضای کمیسیون در کمیسیون مشترک طرح جامع توسعه فناوری های مکان یابی دولتی (ژئوماتیک).


سهشنبه:


– بررسی بیشتر گزارش کمیته دانشگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی از جزئیات طرح ساماندهی دانشگاه آزاد اسلامی.


– نشست مشترک اعضای کمیسیون با وزیر و معاونان وزارت آموزش و پرورش در خصوص کیفیت آموزش کشور.


انتهای پیام/