نواقص طرح شفافیت سه دستوری رفع شده و به زودی در دادگاه بررسی می شود/ یکی از نکات بحث برانگیز به هیات حل و فصل ارجاع می شود/ به تصویب نهایی و اجرای تصمیم نزدیک شده ایم. طرح


نواقص طرح شفافیت سه دستوری رفع شده و به زودی در دادگاه بررسی می شود/ یکی از نکات بحث برانگیز به هیات حل و فصل ارجاع می شود/ به تصویب نهایی و اجرای تصمیم نزدیک شده ایم.  طرح

یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراها گفت: اگر شفافیت را به همان شکلی که مطرح شده بود بررسی می کردیم و تصویب می کردیم، شک نکنید که بعد از چند ماه نخبگان و متقاضیان شفافیت را مطرح می کردند. دولت، دادگاه ها و سایر نهادها، اگر بخواهیم با هر کدام به صورت جداگانه این کار را انجام دهیم، زمان زیادی از مجلس می طلبد، وظیفه ما این بود که شفافیت را همه جانبه نگاه کنیم.


محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران در شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت بررسی طرح شفافیت و ایرادات شورای نگهبان به این طرح، گفت: بحث شفافیت بود. در کمیسیون داخلی و شوراها پیگیری شد و مسئولیت کارگروه این طرح برعهده من است، حالا آماده شد به هیئت نگهبان رسید، نواقصی پیدا کرد و آن نواقص در کمیسیون رفع شد. الان آن ایرادات را برطرف کردیم و برای تصویب به مجلس فرستادیم، اگر دوباره شورای نگهبان مشکل داشت رفع می کنیم.


وی ادامه داد: در موضوع اول ورود به بحث بسیار کم بود یعنی بحث شفافیت فقط در بخشی از فعالیت های مجلس اعمال شد. با توجه به مذاکرات نمایندگان و خواسته های خارج از کشور، باید شفافیت در تمام امور کشور اعمال می شد. از مجلس نیز چنین انتظاری می رود، یعنی مجلس به عنوان یک نهاد قانونگذاری، بحث شفافیت را جزئی نکند یا آن را فقط برای خود در نظر بگیرد، مجلس قانونگذار قانونگذار کل کشور و مجلس است. راهنمای تمامی قوا، مقامات و ارگان ها.


عضو کمیسیون دولتی امور داخلی و شوراها افزود: بنابراین اگر شفاف سازی را به همان شکلی که در ابتدا مطرح شده بود در نظر گرفته بودیم و تصویب می کردیم، شک نکنید تا چند ماه دیگر نخبگان و متقاضیان این موضوع را مطرح خواهند کرد. شفافیت در دولت، دستگاه قضایی و سایر نهادها و اگر بخواهیم به طور جداگانه با هر کدام برخورد کنیم، زمان زیادی از مجلس می‌گیرد، وظیفه ما این بود که شفافیت را به طور جامع نگاه کنیم.


نماینده مردم تهران در ادامه تصریح کرد: از این رو سعی کردیم با هماهنگی دستگاه هایی که در جلسات ما نیز شرکت داشتند به قانون باز بودن نگاه جامع و با تمام قوا داشته باشیم. اتفاقاً کسانی که فکر می کردند اگر تمدید کنیم مانعی برای تصویب آن ایجاد می شود، حالا دیدند تصویب شد و به هیئت نگهبان رفتند، ایرادات برطرف شد و بعد از اصلاحات به صحن آمد و انشاءالله تایید می شود و به مرحله ای می رسیم که انشاءالله تایید می شود.


پیرهادی با اشاره به ایراداتی که به تصویب این طرح می شود، تصریح کرد: البته ایراداتی وجود دارد، بالاخره وقتی یک گروه یا عده ای بدون اطلاع رسانی و شفافیت کاری انجام می دهند، وقتی به آنها می گویید باید از فردا اطلاع رسانی کنید و متوجه شوید. برخی از آنها ممکن است مخالف باشند، که طبیعی است. اما این وظیفه ما قانونگذار است که از خودمان شروع کنیم، میزان شفافیتی که امروز برای مجلس در نظر گرفتیم بسیار بیشتر از سایر نهادها است، به نظر من آنچه اکنون تهیه شده جامع و کار خوبی است.


وی افزود: از کمیسیون ارزیابی مطلوبیت سوال داشتیم که به ما و جلسات اختلاف شورای نگهبان اطلاع داده شود که شورای نگهبان ایراداتی داشته است و نظر کمیسیون این بود که به ارزشیابی برود. مجمع در این مورد نظر می دهد. در واقع ما بر مصوبه قبلی در این مورد اصرار داشتیم و به مجمع ارسال می شود تا نظر خود را اعلام کند. فکر می کنم این موضوع حق طبیعی مجلس و در این زمینه مجمع است. مشخص خواهد شد یا خیر.


نماینده تهران در مجلس در ادامه تصریح کرد: پس از رفع مشکلات فکر می کنم به نقطه تصویب نهایی و اجرا بسیار نزدیک شده ایم. با مرکز تحقیقات شورای نگهبان و وکلایی که اعضای شورای نگهبان هستند جلسه کارشناسی داشتیم. گفتگوهای ما خوب بود و هر دو طرف موافقت کردند که همکاری کنند و به تصویب این قانون کمک کنند


انتهای پیام/