نهمین شماره ماهنامه «تجربه» منتشر شد


ماهانه بیرون آمد

نهمین شماره از شماره جدید مجله «تجربه» با جلد «گلی امامی» نویسنده و مترجم و صفحه ای از زندگی و روزگار پروانه معتمد نقاش مشهور ایرانی منتشر شد.


به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی ماهنامه تجربه، نهمین شماره از شماره جدید مجله تجربه با تصویر جلد و صفحاتی از «گلی امامی» نویسنده و مترجم درباره زندگی و ایام ماه منتشر می شود. نقاش معروف ایرانی


بخش ماهانه این شماره شامل: گفتگو با پروانه اعتمادی، صفحاتی از زندگی و زمانه پروانه اعتمادی با آثار و سخنان توکا ملکی، علی بختیاری، مهرنوش علیمدی، محمودرضا بهمن پور، صفا قاسمی است. ، آرمان خلعتبری، اشکان فروتن و بهمن کیارست.


در بخش ادبیات می خوانیم: گفت و گو با سینان آنتونی نویسنده عراقی درباره کارنامه ادبی اش، فایل هایی درباره کتاب «باندها» با مترجم کتاب امیره مهدی حقیقت، گفت و گو با یوسف علیخانی درباره کتاب ماهنامه «زاهو» نقد کتاب به همراه گزارشی از نمایشگاه بین المللی کتاب.


در بخش کتابخانه می خوانیم: گفتگو با «عباس مخبر» درباره کتاب «سفر قهرمان» زندگی و خلاقیت جوزف کمبل، گفتگو با علیرضا امیرحاجب و انگیزه انتشار کتاب «در مقابل سکوت» علی فردوسی و دکتر. ساناز رجبیان و یادداشت هایی از امیر یوسفی و فریدون مجلسی.


در قسمت موسیقی می خوانیم: گفتگو با فردنا خلعتبری و رامینا صدیقی درباره آلبوم «گاهی فراموشی».


در بخش سینمای ایران می خوانیم: پرونده تعطیلی پی در پی سینماهای ایران با آثار و سخنرانی احمد طالبان، آران جاویدانی، هارون یشایی، امیره جوسین علمالهدی، اسماعیل هوید و سعید مروتی، صفحات حضور ایران در کن. جشنواره فیلم و همچنین یادداشت های پوریا ذوالفقاری و مجتبی اسکندری.


در قسمت سینمای جهان می خوانیم: داستان تلخ و شیرین سینمای دیجیتال صفحات سریال خانواده اژدها.


در بخش تئاتر می خوانیم: فایلی درباره اتفاقاتی که این روزها در صحنه تئاتر ایران می گذرد.


در بخش تصویری می خوانیم: نمایی از نمایشگاه «با بادها» در کارخانه قند کهریزکا با آثار و سخنرانی های پویا آریان پور، محمدرضا مریدی، حافظ روحانی، مریم مجد، کاوه خورابه و حسن عشایری، صفحاتی درباره نمایشگاه. بدون چهره» با یادداشت ها و سخنرانی های امیره، محمود محرومی، فرهادا گاوزنا، ژوزین گنجی، شیم بابایان، رضا بابیان، عالیه عطایی و جوسینا محسن.


در بخش ایران شناسی می خوانیم: گفتگو با خوزین اسماعیل، استاد و استاد ایرانی دانشگاه پاریس، مصاحبه با مهدی کیوانی، مورخ و اصفهان شناس و وارث زعفران و نمک: یادداشت-گزارش بعدی علی اتحاد. .


همراه با سخنان و سخنان فرشین کاظمی نیا، شهرداد میرزایی و علی همدانی… مدیر تجربه کتایون بناساز و پژمانس موسوی سردبیر آن است.


انتهای پست/