نهضت ملی ارتقای فرهنگ کار موجب تحول تولید کشور می‌شود


نهضت ملی ارتقای فرهنگ کار موجب تحول تولید کشور می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: نهضت ملی ارتقای فرهنگ کار به صورت ویژه و با هدف اثرگذاری بر اقتصاد و تولید کشور در دستور کار وزارت کارقرار دارد.


به گزارش ایلنا، حجت‌الله عبدالملکی در دیدار با کارگران نمونه بر لزوم الگوسازی از نخبگان جامعه کار و تولید تأکید کرد و گفت: کارگران نمونه می‌توانند به عنوان مخترعان و نوآوران اقتصاد کشور برای جوانان امیدبخش باشند.


وی ادامه داد: الگوسازی در راستای ارتقای فرهنگ کار باید دنبال شود و همه واحدهای مؤثر بر اقتصاد کشور در این موضوع نقش دارند.


وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برگزیدگان جشنواره امسال می‌توانند هیأت داوران سال‌های آینده باشند، اظهار داشت: حمایت از تجاری سازی طرح‌ها و توسعه ارائه خدمات کارگران و واحدهای نمونه نیز در دستور کار است.


عبدالملکی همراهی تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی را در ارتقای سطح کیفی جشنواره امتنان مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: تدوین شاخص‌ها و مؤلفه‌های ارزیابی باید با نظرخواهی از جامعه هدف صورت گیرد.


وی افزود: نهضت ملی ارتقای فرهنگ کار به صورت ویژه در دستورکار وزارت مردم قرار دارد.


انتهای پیام/

رژیم لاغری سریع