نمایندگان از پاسخ های وزیر امور خارجه در چهار سوال قانع نشدند


نمایندگان از پاسخ های وزیر امور خارجه در چهار سوال قانع نشدند

دبیر مطبوعاتی کمیسیون امنیت ملی صیما از بررسی 11 سوال از سوی نمایندگان وزیر امور خارجه در کمیسیون مربوطه خبر داد و تاکید کرد: چهار سوال نمایندگان سوال کنندگان قانع کننده نبود.


به گزارش ایلنا، ابوالفضل عمویی ضمن تشریح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی، دستور کار امروز این کمیته رسیدگی به سوالات نمایندگان وزیر امور خارجه، ۱۱ سوال است. از نمایندگان، 4 سوال از نمایندگان سوال کننده مورد بررسی قرار گرفت که قانع کننده نبود، لذا طبق قانون موضوع مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.


دبیر مطبوعاتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی ادامه داد: هفت سوال نمایندگان برای بررسی بیشتر بود و در ادامه جلسه گزارش های تخصصی ارائه شد که وزارت امور خارجه با همکاری وزارت امور خارجه بررسی خواهد کرد. اعضای صائمه


وی در تشریح سوالات مطرح شده در جلسه امروز گفت: سوالاتی در مورد موضوعات مختلف از جمله موانع صادرات کالاهای کشاورزی به کشورهای مختلف، توافق معوقه همکاری ایران و روسیه، مذاکرات هسته ای، همکاری ایران و عراق موضوع اروندرود این جلسه نقش وزارت امور خارجه در محیط زیست در حل بحران هایی مانند ریزگردها، بحث دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه و تامین حق آبه ایران از هیرمند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


انتهای پست/