نقش فرهنگ در کاهش تخلفات رانندگان


نقش فرهنگ در کاهش تخلفات رانندگان

این مراسم با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شهرستان و مجمع خیرین فرهنگی، رئیس اداره عملیات ترافیک، راهور فارس، رئیس اداره فرهنگ ترافیک و نایب رئیس هیئت مدیره شهر شیراز برگزار شد. . هیئت شهر.


به گزارش ایلنا، یکی از اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین شهرها و فرهنگیان، یکی از مهمترین اهداف این مجمع را ارتقای فرهنگ جامعه عنوان کرد و بر اهمیت فرهنگ رانندگی تاکید کرد.


علی نقی مصلح شیرازی با اشاره به اینکه فرهنگ سازی می شود. وی ابراز امیدواری کرد با کمک همیاران مهربان راهنمایی و رانندگی به نقطه ای فرهنگی در کنار پلیس راهنمایی و رانندگی برسیم که هیچ گونه تخلف رانندگی در سطح شهر نداشته باشیم.


نائب رئیس مجمع خیرین شهری و فرهنگی، شرکای ترافیک مهربان را الگوهای واقعی جامعه دانست و گفت: شرکای مهربان ترافیکی در خدمت روانشناسی سلامت جامعه هستند و نه تنها الگوی روانشناسی سلامت هستند، بلکه آن را در خود گنجانده اند. جامعه.


عبدالمحمد طاهری با اشاره به اینکه مردم دردی را احساس نمی کنند؛ آنها برای رفع نیازهای خود حرکت نمی کنند. بر امنیت روانی بر امنیت جسمانی تاکید کرد.


طاهری افزود: به گفته کارشناسان، کسانی که در قالب گروه، تیم، نهادهای داوطلبانه، سازمانی و اداری از متقیان تا بالاترین سطوح مدیریت تصمیم گیری در مناصب اجتماعی هستند، در واقع سالم هستند و از نیازهای اولیه فراتر رفته اند. و نیازهای اجتماعی


وی گفت: همیاران راهنمایی و رانندگی دوستانه در بالاترین سطح نیازهای اجتماعی قرار دارند، زیرا خدمات ارزنده ای به جامعه ارائه می دهند؛ نه تنها حقوق دریافت نمی کنند که این امر خدمت آنها را مفیدتر و مهمتر می کند.


طاهری با اشاره به اینکه کار باعث سلامت روان می شود؛ مولفه های سلامت یکی از مهمترین اصول مجمع خیرین شهری و فرهنگی ادامه داد: برای رفع چالش ها و جلب حمایت مردم در جامعه.


تصویر WhatsApp 2022-06-23 در  19/7/19


نایب رئیس مجمع شهرها و خیرین فرهنگی افزود: با دریافت دیدگاه های مردمی به عنوان ولی نعمتان دولت گام های مثبتی در جهت ارتقای فرهنگ جامعه برداشته شده است.


طاهری خواستار خدمات بزرگترین مجمع خیرین شهرها و فرهنگیان برای کمک به مردم برای افزایش فضای تشکل های مردمی شد و گفت: مجمع خیرین شهری و فرهنگی توانسته بیش از 139 میلیارد تومان فضای تشکل های مردمی را افزایش دهد. . با کمک خیرین..


رئیس اداره عملیات ترافیکی از مجمع خیرین شهرسازی و فرهنگی تقدیر کرد و آن را نمونه در کشور و افتخاری برای استان و شهر شیراز دانست.


سرهنگ سید فرج الله موسوی گفت: حضور همیاران مهربان راهنمایی و رانندگی در کنار پلیس در ایام نوروز افتخاری برای پلیس استان بود. چرا که افتخارات جهانی و ملی در پوشش یک شریک ترافیکی دوستانه و با پلیس راهنمایی و رانندگی در شهر، مردم شهر و مسافران را روان و هدایت کرده و توانایی گسترش به سایر شهرها را فراهم کرده است.


وی افزود: تلاش، تلاش، نظارت و هماهنگی همکاران ترافیکی نشان از راه اندازی و نهادینه شدن این مجمع با پایه ای خوب، قوی و مستحکم است.


رئیس اداره عملیات راهنمایی و رانندگی افزود: بی شک روانی روانی ترافیک در برخی جاده ها، افزایش توجه رانندگان و عابران پیاده به چراغ های راهنمایی و رانندگی و قوانین راهنمایی و رانندگی و کاهش تصادفات در شهرها نتیجه این امر است. دستیاران ترافیک مهربان.”


همیاران راهنمایی و رانندگی مهربان موسوی از مشاوران معتمد پلیس راهور نیز نام بردند و افزودند: راهنمایی های دوستانه به نقص راهروها از جمله نصب چراغ راهنمایی، مشکلات بریدگی، خط کشی و بسیاری از نواقص دیگر اشاره کردند. پلیس با یافته های مناسب و مطلوب خدمات ارزنده ای را به مردم و پلیس راهور ارائه می کند.


انتهای پیام/