نصیرزاده: مجدی برای حضور در انتخابات فدراسیون نیازی به استعفا ندارد


    نصیرزاده: مجدی برای حضور در انتخابات فدراسیون نیازی به استعفا ندارد

رئیس کمیته تدوین و اجرای آیین نامه گفت: بر اساس اساسنامه، رئیس فدراسیون فوتبال منعی برای حضور در انتخابات این فدراسیون ندارد.


به گزارش ایلنا، هوشنگ نصیرزاده درباره اظهارات بنیامین شکوهفر معاون حقوقی وزارت ورزش و شبهه استعفای میرشاد مجدی از ریاست این فدراسیون برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری صحبت کرد. فدراسیون فدراسیون فوتبال گفت: مصاحبه امروز با معاونت محترم حقوقی وزارت ورزش در واقع موضوعی بود که نتیجه آن به اساسنامه فدراسیون ارجاع شد و ایشان حاضر به اظهار نظر صریح نشدند. با این توصیف برای تنویر افکار عمومی باید گفت که بر اساس بند 3 الحاقیه اساسنامه فدراسیون فوتبال صرفا برای حضور در انتخابات برای پست های مدیرکلی استعفا الزامی است. و بالاتر در کشور، دولت و ارتش مربوطه و این در مورد سایر موارد صدق نمی کند.


وی افزود: در مورد اساسنامه سایر فدراسیون ها نیز باید به این نکته اشاره کرد که فدراسیون فوتبال اساسنامه جداگانه خود را دنبال می کند و باید تمام رفتارهای سازمانی آن فدراسیون بر اساس آن اساسنامه ارزیابی و قضاوت شود. همانطور که رئیس جمهور با وجود تداوم مدیریت، دور دوم انتخابات را با وجود نامزدی های مکرر و با همان کابینه و تشکیلات برگزار می کند.


رئیس کمیته تدوین و اجرای قوانین فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: از آنجایی که روسای فدراسیون ها خودشان دور دوم انتخابات را انجام می دهند، با وجود اینکه در همان انتخابات نامزد شده اند، رئیس فدراسیون که عملاً کارمند موقت است. سمت، برای برگرداندن اوضاع باید استعفا داد، اینطور نیست و در اساسنامه چنین چیزی برای رئیس فدراسیون فوتبال پیش بینی نشده است.انتهای پست/