نشست کانون عالی بازنشستگان با سرپرست جدید وزارت کار


نشست کانون عالی بازنشستگان با سرپرست جدید وزارت کار

اعضای کانون عالی بازنشستگان کارگری با سرپرست جدید وزارت کار دیدار کردند.


به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (8 خرداد) اعضای کانون عالی بازنشستگان کارگری با سرپرست جدید وزارت کار دیدار می کنند؛ نمایندگان حقوقی بازنشستگان در دیدار با رئیس وزارت دفاع تلاش می کنند تا الزامات قانونی بازنشستگان را مطرح کنند.


کارگران بازنشسته خواستار رعایت مصوبه شورای عالی کار و ماده 96 قانون بیمه اجتماعی هستند. آنها می گویند افزایش 10 درصدی مستمری ها باید معکوس شود.


این مطالبات باید امروز با سرپرست وزارت کار مطرح شود. بازنشستگان امیدوارند این جلسه به نتیجه مطلوب برسد.


الزامات اجرای مصوبه شورای عالی و اجرای بند 96 قانون بیمه های اجتماعی است.
انتهای پیام/