نشست نقشه راه مهندسین فرهنگی کشور برگزار شد


نشست نقشه راه مهندسین فرهنگی کشور برگزار شد

جلسه نقشه راه مهندسین فرهنگی کشور به سرپرستی معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.


به گزارش ایلنا، نشست راهنمای مهندسان فرهنگی کشور به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.


در این جلسه وزرای فرهنگ و رهبری، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئولان برخی نهادهای دولتی حضور داشتند.انتهای پست/