نرخ جدید عوارض تعلیق شد


    نرخ جدید عوارض تعلیق شد

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: نرخ‌های جدید عوارض در بزرگراه‌های سراسری برای بررسی بیشتر و تردد در بزرگراه‌های سراسری با نرخ‌های قبلی متوقف می‌شود.به گزارش ایلنا، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: پس از جلسه ویژه بررسی نرخ های جدید عوارض جاده ای، نرخ جدید عوارض راه های سراسری در ستاد وزارت راه و شهرسازی تصویب شد. در حال حاضر برای بررسی بیشتر در این زمینه به حالت تعلیق درآمده است.


تردد در محورهای سراسری به روال عادی انجام می شود و تا اطلاع ثانوی از افزایش کرایه ها خودداری می شود.


در این راستا مقرر شد تردد در بزرگراه های سراسری طبق تعرفه های قبلی انجام شود.


پیش از این اعلام شده بود که نرخ عوارض جاده های دولتی افزایش یافته است.


انتهای پست/