نتایج آزمون فوق العاده حقوق امروز یا فردا اعلام می شود


نتایج آزمون فوق العاده حقوق امروز یا فردا اعلام می شود

رئیس مرکز حقوقی، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: نتایج آزمون فوق العاده وکیل امروز یا فردا اعلام می شود.


به گزارش ایلنا، عبدالیان پور درباره اعلام معاینه فوق العاده این وکیل افزود: این معاینه در تاریخ 23 اردیبهشت ماه انجام شده که قطعاً از معاینه قبلی بیشتر خواهد بود و نظر قانونگذار داده خواهد شد.


وی گفت: هدف از تصویب قانون تسهیل صدور پروانه کسب، تسهیل و افزایش حداکثری کسب بوده است که نتیجه آن را نیز بر اساس بند 5 قانون تسهیل در صدور پروانه کسب اعلام می کنیم. مجوزها.”


عبدالیان پور افزود: همچنین برای آزمون اصلی کانون وکالت در مهر یا شهریور ماه آماده می شویم که در واقع با مجوز قانونی اگر خدا بخواهد این آزمون به موقع انجام می شود.


انتهای پست/