موضوع تغییر وضعیت پرستاران در طرح ساماندهی کارکنان دولت گنجانده شده است


موضوع تغییر وضعیت پرستاران در طرح ساماندهی کارکنان دولت گنجانده شده است

رئیس سازمان نظام پرستاری گفت: همچنین طرح ساماندهی کارکنان دولت شامل تغییر وضعیت پرستاران طرح و تمدید طرح شرکتی و 89 روزه است.


به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، میرزابیگی (مدیرکل سازمان نظام پرستاری) و معاونان این سازمان از بیمارستان شهید رجایی استان البرز بازدید کردند.


در این بازدید مدیران و پرستاران به بیان مشکلات خود از جمله اجرای کامل قانون تعرفه گذاری پرستاری، ارائه آیین نامه فوق العاده ویژه با ضریب 3، تعدیل پرستاری برنامه ریزی شده و شرکتی و … پرداختند.


میرزابیگی پس از شنیدن تمامی مطالبات پرستاران گفت: ضوابط بازتوزیع قانون تعرفه پرستاری به زودی ابلاغ می شود. همچنین موضوع تغییر وضعیت پرستاران طرح و تمدید طرح، شرکتی و 89 روزه در برنامه سازمان کارکنان دولت قرار گرفته است و بر اساس پیگیری های مستمر و آخرین هماهنگی با کمیسیون اجتماعی سازمان مجلس، این بستگان در طرح ساماندهی کارکنان دولت قرار گرفته اند تا تغییر وضعیت آنها قانونی شود.


رئیس سازمان نظام پرستاری درباره اجرای آیین نامه ویژه اورژانس گفت: سازمان نظام پرستاری شبانه روز برای نظارت بر اجرای این قانون تلاش می کند.


انتهای پست/