مهدیان به عضویت کمیته روابط بین الملل فدراسیون پرورش اندام درآمد


مهدیان به عضویت کمیته روابط بین الملل فدراسیون پرورش اندام درآمد

احمد مهدیان با دریافت حکم حضور در کمیته روابط بین الملل فدراسیون بدنسازی، نشان یادبود فدراسیون سوریه را به نصیرزاده اهدا کرد.


به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، احمد مهدیان که به عنوان داور بین المللی تیم مازندران را در سفر به جام اساطیر سوریه همراهی می کرد، امروز برای اهدای هدیه منار به فدراسیون آمد. این تندیس به رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام سوریه و به رئیس فدراسیون بدنسازی ایران اهدا شد.


طی حکمی از سوی رئیس این فدراسیون، احمد مهدیان به عضویت کمیته روابط بین الملل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام منصوب شد.


انتهای پست/